Khu 8- xã Bình Bộ- huyện Phù Ninh- tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ: Phù Ninh - Phú Thọ
Điện thoại: 02103564926
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Bình Bộ

Phù Ninh - Phú Thọ
02103564926
huongmnbinhbo@gmail.com